Klachtenregeling

Klachtenregeling

Koster Bewindvoering heeft een klachtenregeling. In deze regeling staat beschreven op welke wijze u een klacht kunt indienen en hoe de afhandeling ervan plaatsvindt. De bewindvoerders van Koster Bewindvoering dienen zich te houden aan de gedragscode voor bewindvoerders.

Klachtenregeling Koster Bewindvoering BV

Download klachtenregeling