Documenten

Klanttevredenheidsonderzoek

1. Hoe heeft u het huisbezoek/intakegesprek ervaren?

2. Bent u tevreden over de (telefonische) bereikbaarheid van het kantoor? Zo nee, kunt u
aangeven wat u daarin graag veranderd zou zien.

3. Bent u tevreden over de verzending van de wekelijkse post? Zo nee, kunt u aangeven wat u
daarin graag veranderd zou zien.

4. Bent u tevreden over de informatie die uw bewindvoerder aan u verstrekt zowel mondelinge
als schriftelijke informatie?

5. Bent u tevreden over de dienstverlening van Koster Bewindvoering? Zo nee, kunt u
aangeven wat u daarin graag veranderd zou zien.

6. Overige opmerkingen